Trường THPT Hồng Thái Trường THPT Hồng Thái

Hồng Giang - Hồng Hà

Cầu Giấy
Phúc Thọ