Thiên Đường Bảo Sơn Thiên Đường Bảo Sơn

Đường Láng - Hòa Lạc, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức

Viện Bỏng Quốc Gia Viện Bỏng Quốc Gia

113 Đường Phùng Hưng

Sóc Sơn
Ba Vì