Tuấn Ếch Quán Tuấn Ếch Quán

Số 9 Nguyễn Hữu Thọ (đầu đường đôi Linh Đàm)

Thạch Thất
Từ Liêm