Tuấn Ếch Quán Tuấn Ếch Quán

Số 9 Nguyễn Hữu Thọ (đầu đường đôi Linh Đàm)

Thanh Oai
Gia Lâm