Phở bò gia truyền Nam Định Phở bò gia truyền Nam Định

Số 102, Phố Trần Đại Nghĩa

Thường Tín
Cầu Giấy