Viện Đại Học Mở Hà Nội Viện Đại Học Mở Hà Nội

Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Hà Nội

29 , Phố Hàn Thuyên

Sơn Tây
Gia Lâm