Chùa Thiên Phúc Chùa Thiên Phúc

94 Hai Bà Trưng

Trung tâm y tế
Khu vui chơi