Chùa Thiên Phúc Chùa Thiên Phúc

94 Hai Bà Trưng

Di tích lịch sử
Phòng cháy chữa cháy