Chùa Thiên Phúc Chùa Thiên Phúc

94 Hai Bà Trưng

Trường cấp 3
Trung tâm ngoại ngữ