Phòng khám đa khoa Bình Minh - 36 Phòng khám đa khoa Bình Minh - 36

Số 102, Đường Phùng Hưng

Trung tâm thương mại
Bệnh viện