Phòng khám chuyên khoa Mắt Phòng khám chuyên khoa Mắt

Số 11, Phố Bùi Thị Xuân

Di tích lịch sử
Nhà hàng