Phòng khám chữa bệnh Phòng khám chữa bệnh

Số 185, Phố Đội Cấn

Trường cấp 3
Phòng cháy chữa cháy