Phòng khám tư nhân Răng - Hàm - Mặt Phòng khám tư nhân Răng - Hàm - Mặt

Số 120A, Đường Nguyễn An Ninh

Phòng khám nha khoa Phú Liên Phòng khám nha khoa Phú Liên

Số 1E, Phố Nguyễn Cao

Nhà hàng buffet
Di tích lịch sử