Bến xe Lương Yên Bến xe Lương Yên

Số 3, Đường Nguyễn Khoái

Trạm y tế
Siêu thị