Bến xe Lương Yên Bến xe Lương Yên

Số 3, Đường Nguyễn Khoái

Nhà hàng buffet
Trung tâm y tế