Chợ Ô Cách Chợ Ô Cách

Số 287 Ngô Gia Tự - Đức Giang

Tổ quản lý chợ 19-12 Tổ quản lý chợ 19-12

Số 12, Phố Phùng Hưng Trong

Trường cấp 3
Khu vui chơi