Nhà hàng 1946 - Mai Anh Tuấn Nhà hàng 1946 - Mai Anh Tuấn

Biệt thự số 50 phố Mai Anh Tuấn - bờ hồ Hoàng Cầu

Bia Thu Hằng - Nguyễn Khánh Toàn Bia Thu Hằng - Nguyễn Khánh Toàn

Số 2 - Nguyễn Khánh Toàn

Bệnh viện
Du lịch