Nhà hàng Mini Pot Nhà hàng Mini Pot

Số 86, Phố Phạm Huy Thông

Khu vui chơi
Du lịch