Trường Tiểu học Long Biên Trường Tiểu học Long Biên

Tổ 12 Phường Long Biên

Trung tâm ngoại ngữ
Trung tâm thương mại