Phở trộn phố Lãn Ông Phở trộn phố Lãn Ông

67 Phố Lãn Ông

Khu vui chơi
Trạm y tế