Phở trộn phố Lãn Ông Phở trộn phố Lãn Ông

67 Phố Lãn Ông

Trung tâm y tế
Phòng cháy chữa cháy