Phở trộn phố Lãn Ông Phở trộn phố Lãn Ông

67 Phố Lãn Ông

Nhà hàng buffet
Trạm y tế