Phở trộn phố Lãn Ông Phở trộn phố Lãn Ông

67 Phố Lãn Ông

Khách sạn 4 sao
Trạm y tế