Cảnh Kỳ Quán Cảnh Kỳ Quán

Số 7, Phố Ngũ Xã

Phở cuốn Hương Mai Phở cuốn Hương Mai

Số 25, Phố Ngũ Xã

Siêu thị
Trung tâm ngoại ngữ