Phở bò - Hà Thành gia truyền Phở bò - Hà Thành gia truyền

Số 292, Đường Nguyễn Văn Cừ

Đắc Xồm - Phở bò gia truyền Đắc Xồm - Phở bò gia truyền

Số 638, Đường Nguyễn Văn Cừ

Di tích lịch sử
Trạm y tế