Phở Bản Phở Bản

Số 172, Phố Tôn Đức Thắng

Phở Đạm - 39 Hàng Đậu Phở Đạm - 39 Hàng Đậu

Số 39, Phố Hàng Đậu

Siêu thị
Khu vui chơi