Hiệu sách Giảng Võ Hiệu sách Giảng Võ

Số 144, Phố Giảng Võ

Nhà Sách Tiến Thọ Nhà Sách Tiến Thọ

Số 828 Đường Láng

Khu vui chơi
Trung tâm ngoại ngữ