Nhà sách Thái Hà Nhà sách Thái Hà

Số 1138, Đường Láng

Hiệu sách Kim Đồng - Núi Trúc Hiệu sách Kim Đồng - Núi Trúc

Số 10, Phố Núi Trúc

Khách sạn 4 sao
Khu vui chơi