Nhà sách Fahasa Hà Nội Nhà sách Fahasa Hà Nội

Số 338, Phố Xã Đàn

Trạm y tế
Phòng khám phụ sản