Nước mắm Long Hải Nước mắm Long Hải

Số 104, Đường Trương Định

Trung tâm y tế
Nhà hàng buffet