Thu mua sắt vụn, cắt hơi, hàn điện Thu mua sắt vụn, cắt hơi, hàn điện

Số 247, Đường Tam Trinh

Khách sạn 4 sao
Di tích lịch sử