Đài hóa thân hoàn vũ Đài hóa thân hoàn vũ

Đường Phan Trọng Tuệ

Trung tâm triển lãm Vân Hồ Trung tâm triển lãm Vân Hồ

Số 2, Phố Hoa Lư

Nhà hàng buffet
Trung tâm ngoại ngữ