Hùng Nghĩa Hùng Nghĩa

Số 426, Đường Trương Định

Khách sạn
Di tích lịch sử