Hùng Nghĩa Hùng Nghĩa

Số 426, Đường Trương Định

Di tích lịch sử
Khu vui chơi