Cửa hàng Viettel Xuân Mai Cửa hàng Viettel Xuân Mai

CH 38 tổ 1, Khu Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai