Trường THCS Phúc Lợi Trường THCS Phúc Lợi

Tổ 7 - Phúc Lợi

Khu vui chơi
Di tích lịch sử