Trường THCS Gia Thụy Trường THCS Gia Thụy

Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ

Trường THCS Quang Trung Trường THCS Quang Trung

Đặng Tiến Đông

Trạm y tế
Bệnh viện