Trường trung học cơ sở Thành Công Trường trung học cơ sở Thành Công

số 50 Nguyên Hồng - Thành Công

Trường THCS Đống Đa Trường THCS Đống Đa

Số 28 Lương Định Của

Trung tâm thương mại
Trung tâm y tế