Công viên nước Hồ Tây Công viên nước Hồ Tây

Phường Nhật Tân

Di tích lịch sử
Nhà hàng buffet