Công viên nước Hồ Tây Công viên nước Hồ Tây

Phường Nhật Tân

Trạm y tế
Phòng cháy chữa cháy