Bò nướng Hàng Đậu Bò nướng Hàng Đậu

Số 5 Hàng Đậu

Lẩu nướng hải sản Anh Minh Lẩu nướng hải sản Anh Minh

Số 5 Ngô Thì Nhậm

Trung tâm y tế
Bệnh viện