Kem Fanny - Lý Thường Kiệt Kem Fanny - Lý Thường Kiệt

51 Lý Thường Kiệt

Di tích lịch sử
Bệnh viện