Gugi cafe Gugi cafe

So 101, Ngách 17, Ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh

Highland Cột Cờ Highland Cột Cờ

28A Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên

Khu vui chơi
Trung tâm thương mại