Xôi Yến Xôi Yến

Số 347, Đường Nguyễn Văn Cừ

Khách sạn
Trung tâm y tế