Bún miến canh ngan Bún miến canh ngan

Số 199, Đường Ngọc Lâm

Huy Lanh - Đặc sản bún miến ngan Huy Lanh - Đặc sản bún miến ngan

Số 15, Phố Doãn Kế Thiện

Trung tâm y tế
Di tích lịch sử