Cửa hàng bán xôi Cửa hàng bán xôi

Số 35, Đường Mười Chín Tháng Năm

Cháo trai Trần Xuân Soạn Cháo trai Trần Xuân Soạn

25 Trần Xuân Soạn

Trung tâm thương mại
Nhà hàng buffet