Bún - Miến ngan đặc biệt Bún - Miến ngan đặc biệt

Số 192, Đường Hồ Tùng Mậu

Cháo lòng Cháo lòng

Số 770, Đường Trương Định

Bệnh viện
Trung tâm y tế