FPT Shop - Hai Bà Trưng FPT Shop - Hai Bà Trưng

92 Hai Bà Trưng

Di tích lịch sử
Siêu thị