Công ty Vàng bạc Quốc Trinh Công ty Vàng bạc Quốc Trinh

27-29, Phố Hà Trung

Siêu thị
Trung tâm y tế