Công ty Vàng bạc Quốc Trinh Công ty Vàng bạc Quốc Trinh

27-29, Phố Hà Trung

Bệnh viện
Di tích lịch sử