Sửa chữa, cài đặt máy tính Sửa chữa, cài đặt máy tính

Số 152, Phố Hồng Mai

Trung tâm bảo hành máy tính Trung tâm bảo hành máy tính

Số 159C, Phố Lê Thanh Nghị

Siêu thị
Trung tâm ngoại ngữ