Đại lí gạo Thanh Giang Đại lí gạo Thanh Giang

Số 138, Đường Hồ Tùng Mậu

Nhà hàng buffet
Nhà hàng