Nhà may Khánh Huyền - Bán xương rồng, hoa đá Nhà may Khánh Huyền - Bán xương rồng, hoa đá

Số 564, Đường Hoàng Hoa Thám

Trung tâm thương mại
Trạm y tế