Học viện An ninh Nhân dân Học viện An ninh Nhân dân

Km9 đường Nguyễn Trãi

Trung tâm thương mại
Nhà hàng buffet