Học viện An ninh Nhân dân Học viện An ninh Nhân dân

Km9 đường Nguyễn Trãi

Trung tâm ngoại ngữ
Di tích lịch sử