Học viện An ninh Nhân dân Học viện An ninh Nhân dân

Km9 đường Nguyễn Trãi

Di tích lịch sử
Trạm y tế