VNG - Hà Nội VNG - Hà Nội

Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, Đường Trung Yên

Trường cấp 3
Khu vui chơi