NaviBank Thái Hà NaviBank Thái Hà

Số 93, Phố Thái Hà

NaviBank Hà Nội NaviBank Hà Nội

Số 20, Phố Ngô Quyền

Trung tâm ngoại ngữ
Phòng cháy chữa cháy