Tổng công ty May 10 Tổng công ty May 10

Số 765 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng

Di tích lịch sử
Nhà hàng buffet