GPBank Đông Đô GPBank Đông Đô

Số 107, Phố Trần Đại Nghĩa

Trạm y tế
Phòng cháy chữa cháy